İletişim

Veri Sınıflandırma

VERİ SINIFLANDIRMA
NEDİR?

İhtiyacımız olan dokümana erişebilmemiz için gerekli olan kategorilere ayırma, sıralama ve saklama fonksiyonlarının organizasyonudur. Veri sınıflandırmanın iyi planlanması, risk yönetimi, yasal uyumluluk ve dokümanın yaşam döngüsünün oluşturulması açısından son derece önemlidir.

Bilgisayar ortamında veri kullanımı önem araz etmektedir. İnternet ortamı üzerinde yaptığımız her işlem veriler sayesinde ilerlemektedir. Veri bilgisayar ortamında bulunan bilgilerin işlenmemiş yorumlanmamış halidir. Veri birçok farklı alandan araştırmadan ve gözlemden elde edilen bilgileri ifade eden bir terimdir. Bu terim gruplara ayrılarak nitelendirilebilir. Yapılandırılmış, yapılandırılmamış ve yarı yapılandırılmış veri, ücretli-ücretsiz, statik-dinamik, açık veri, büyük veri, açık hükümet verisi. Veriler nitel ve nicel veri toplama teknikleri ile elde edilir. Veriler tek başlarına bir anlam ifade etmezler işlendikten sonra anlam kazanırlar. Sayısal yollarla elde edilen veriler ise nitel veriler ifade etmektedir. Veriler toplandıktan sonra gruplandırma yapılır. Gruplandırma yapılan veriler sıralanır ve özetlenir. Tüm bu aşamalardan sonra elle ya da bilgisayarla işlenip formülize edildikten sonra anlam kazanır. İşlenen bilgi belli bir bağlamı açıklama gücüne kavuşur.

Veri Sınıflandırma Neden Gerekli?

Verilerin sınıflandırılmasının temel amacı doğru verilere, doğru yetkilerle hızlı bir şekilde ulaşmak olsa da,
yasal uyumluluk ihtiyacı nedeniyle özellikle kişisel veriler içeren dokümanın kategorizasyonu zorunlu hâle gelmiştir.

Gizlilik

Doküman veya kaydın doğru yetki matrisi ile erişim denetiminin sağlanması.

Bütünlük

Gereken kayıt seti ve dokümanların ilgililik ve bütünlük bakımından benzer ortamlarda tutulması.

Güvenlik

Doküman ve kayıtların siber saldırı ve ihlallere karşı korunması.

Ulaşılabilirlik

Doküman ve kayıtların istenildiğinde kullanılabilir hâlde olması.

Bring BT Hizmetleri, İşletmelerin sınıfının en iyisi Veri Sınıflandırma çözümünü seçmesine, Sınıflandırma Politikalarını tanımlamasına ve değerli verilerin Sınıflandırılması ve Korunması için sağlam bir altyapı kurmasına yardımcı olur.

Veri Sınıflandırma çözümümüzün kısa tanıtımını izlemek için Kaynaklar sayfasını ziyaret edin .

Haberler

İletişim

Nisbetiye Mah/Gazi GÜÇNAR SK. No:4/7 Beşiktaş/İstanbul
Tel: +90 212 337 36 65
Fax: +90 212 337 36 10
Website: https://www.bring.com.tr
Email: info@bring.com.tr

SORUMLULUK REDDİ

Uyarı: Bu sitede yer alan tüm görseller, yazılar ve işitsel materyallar Bring.com.tr sitesine aittir.
İzinsiz paylaşılamaz, kopyalanamaz ve dağıtılamaz.